The Basic Principles Of китайските ПЧИЗа пари – не за здраве, за пари – не за образование, за пари – не за децата си, за пари – не за родителите си, за пари – не за приятелите си. За пари, пари и пак пари.

Те са тези, които поискаха по-малка държава, по-малко държавни регулации, по-малки данъци, повече свобода, и когато ги получиха, какво получихте вие в замяна – нищета, унижение, страх, несигурност и отчаяние. Те поискаха по-малко държава, но какво означава това, когато говорят за демокрация? Не означава ли, че те поискаха вашата роля в тази държава да бъде намалена, унищожена, изтръгната из ръцете ви?

Страшна ли е Революцията? Да, страшна е! Затова и политиците са готови на всичко, само и само да не допуснат тя да се състои! Властта е сладка, а привилегиите от упражняването и – огромни. Затова не се учудвайте, че няма политическа сила, няма партия, която да не се е обявила срещу революцията, да не я е заклеймила и отхвърлила. И тука аз говоря за тази революция, която се бори за равенство, братство и солидарност.

Тука доскоро са работили мирни служители на финансовият сектор, а сега те ще останат без работа и без препитание, без средства да изхранват челядта си.

Смятам, че положените от нас усилия ще бъдат високо оценени и очакваме вашата подкрепа за споменатото Електронно включване на ромите.

„Но как така” – ще попитате вие, – „нима няма нещо, което да обединява тези хора, населяващи тази територия, наречена България?” Има, разбира се, те имат общи черти, но те не ги правят общност, не ги правят народ – те са продажници, завистници и крадци. Те не се стремят да подобрят своето житие – на тях им е достатъчно да се радват на нещастието на другите около тях, а ако случайно не виждат по-нещастен от себе си, то това ги прави нещастни.

Страшна ли е революцията? Да страшна е! Особено тогава, когато е назрял момента тя да се състои. Но кога идва този момент – Тогава когато не можете да различите управляващите от мафията. Тогава, когато тези които са призвани да въздават правосъдие извършват престъпления. Тогава, когато законите се прилагат съобразно тежестта на кесията, а не съобразно тежестта на прегрешението. Тогава, когато затворите са пълни с кокошкари, а улиците с мафиоти. Тогава, когато на народа се казва, че не разбира, че не е компетентен, че не знае какво иска и затова само трябва да слуша и да изпълнява. Тогава когато интересите на обществото, са поставени в подчинение на интересите на парите. Тогава когато работодателите четат законите така, както дявола чете евангелието.

Гарантираме си, че техният труд ще бъде изцяло на наше разположение, че те ще се отзовават безропотно на всяко наше повикване години и години напред, до края на живота си. А участта на тези, които са взели от нашите пари под лихва, но вече не са ни необходими – било поради остарелите им познания, било поради пренасищане на трудовия пазар вследствие на относително свръхнаселение, – та тяхната участ ще служи за плашило на останалите. Къде са нашите предци, да ни видят как заменихме камшика с лихвата!

В here България този процес е особено очеваден. При вас участието на младежите в промяната на света, която се случва по цялата земя, е доста вяло и апатично. Дори близостта на случващото се в Гърция не успява да събуди у вас плам и желание за решителни действия срещу съвременната система на управление и разпределение на благата.

Наистина ли вярвате, че всички гръцки граждани са виновни за натрупването на този огромен неизплатим дълг, че всички те са участвали във вземането на решенията довели до това тежко положение?

Всеки, който влага пари в банка, поробва някого, който трябва да изработи лихвата която му е обещана, дори и този някой въобще да не знае за този влог или дори да не е чувал за банката. Ние сме единствените, които печелим от този финансов механизъм – веднъж, като си подсигуряваме притежаването на труда им и втори път, като отново доброволно получаваме парите, които сме им дали за заплащане на труда – уж за съхранение и печалба, а всъщност отново и отново им ги предоставяме обратно, но вече срещу огромна лихва под формата на уж “изгодни” кредити, но всъщност изгодни единствено за нас.

Трябва да си много прост, за да разчиташ, че точно ти ще минеш между капките, когато наоколо ти вали дъжд от неправди. Че точно ти ще оцелееш от всички около тебе, които като теб се мъчат да оцелеят.

Скоро по улиците ще кънтят скандиранията на стачкуващите, скоро синдикатите ще се възродят, а това което сте заграбили със хитрост и лукавство, чрез престъпване на закона или купуването му, ще ви бъде отнето, а вие ще бъдете хвърлени в затвора, където ви е мястото. Смърт на капитализма, Свобода на Народа.

Но този техен самоотвержен устрем е безсилен пред анархията на гневната тълпа и само благодарение на своите каски и щитове, те успяват да съхранят последните остатъци от демокрацията заела се със защитата на финансовите интереси на банковия елит по целия свят.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The Basic Principles Of китайските ПЧИ”

Leave a Reply

Gravatar